Kijkt iemand naar de betrouwbaarheid van een vraag, dan wordt bijvoorbeeld gekeken of bij het beoordelen door verschillende beoordelaars er wel telkens dezelfde beoordeling wordt gegeven. Maar ook de lengte van de toets speelt een rol. Heeft een toets voldoende opgaven voor een betrouwbaar oordeel.