Formatieve toetsen hebben als doel inzicht te krijgen in het leerproces van leerlingen, zodat je hen gericht kunt begeleiden in hun ontwikkeling.

Bij summatief toetsen of summatief evalueren gaat het om een eindoordeel, die vaak wordt gegeven in de vorm van een cijfer. Aan een summatieve beoordeling is een consequentie verbonden, zoals zakken of slagen, of een toelating of afwijzing.