Bij bruikbaarheid gaat het om de praktische uitvoerbaarheid van de toets met betrekking tot de locatie, de mensen en de tijd. Je wilt dat testresultaten zo betrouwbaar mogelijk zijn. Hoe meer vragen de toets heeft, hoe betrouwbaarder het resultaat. Maar een toets met heel veel vragen komt de bruikbaarheid niet ten goede. Ook geeft een praktijktoets in een reële situatie de meest betrouwbare beoordeling. Maar soms is dat niet mogelijk en moet de praktijk gesimuleerd worden. Vanwege de veiligheid zal een piloot in opleiding daarom zijn eerste praktijktoetsen in een simulator doen.