Wanneer de toets een beroep doet op die vaardigheden en cognitieve niveaus (RTTI) waarop de leerstof conform de leerdoelen beheerst moet worden, is de toets cognitief valide.