Een correctievoorschrift is een lijst met richtlijnen voor beoordelaars. Het bestaat uit een antwoordmodel dat aangeeft welke antwoorden juist zijn, een scoringsvoorschrift dat aangeeft hoeveel punten er worden gegeven voor het juiste antwoord of gedeeltelijk juiste antwoord en een beoordelaarsinstructie.