Het determinerend vermogen van een toets is de mate waarin een toets daadwerkelijk onderscheid maakt tussen leerlingen die de leerdoelen voldoende of onvoldoende beheersen conform het Programma Toetsing en Doorstroom (PTD).