Feedforward is het vervolg op feedback. Bij feedforward ondersteun je de leerling bij de volgende stap die hij kan zetten om een gesteld leerdoel te bereiken.
Feedback zorgt dat de leerling weet wat er nog aan schort en feedforward zorgt ervoor dat de leerling weet hoe hij dat kan gaan repareren, dus welke acties en (leer)strategieën hij direct kan gaan inzetten.