Wanneer een toets de inhoud van de leerstof dekt, is de toets qua inhoud valide.