De mate waarin de beoordeling bij verschillende beoordelaars bij dezelfde toets onder dezelfde omstandigheden hetzelfde is.