Een leerdoel omschrijft wat een leerling zich moet eigen maken op het gebied van één van de cognitieve niveaus: Reproductie, Training, Transfer en Inzicht.