Een rubric is een beoordelingsmatrix waarin verschillende beoordelingscriteria beschreven worden op verschillende niveaus.