Succescriteria beschrijven wanneer een leerling voldoet aan het leerdoel. Hier kun je RTTI voor gebruiken.