Bij summatief toetsen of summatief evalueren gaat het om een eindoordeel, die vaak wordt gegeven in de vorm van een cijfer. Aan een summatieve beoordeling is een consequentie verbonden, zoals zakken of slagen, of een toelating of afwijzing.