Het toetsdoel is de reden waarom je toetst. Wat wil je van je leerlingen weten? Dus wat wil je meten? Het toetsdoel hangt nauw samen met de leerdoelen.