De validiteit bepaalt of een toets meet wat je wil meten. Daarbij kun je onderscheid maken tussen inhoudsvaliditeit (dekt de toets de inhoud van de leerstof) en cognitieve validiteit (doet de toets een beroep op die vaardigheden en cognitieve niveaus (RTTI) waarop de leerstof conform de leerdoelen beheerst moet worden).