Een toets is valide wanneer hij meet wat hij beoogt te meten. Een valide vraag is dan een vraag die meet wat hij beoogt te meten.